× Search

Principes

(Uit)spreken en (be)vragen werkt verhelderend
We praten niet over maar met mensen en doen dit op de juiste plaats

Iedere cliënt van Spectrum is onze cliënt. Ook voor nieuwe zorgvragers dragen wij verantwoordelijkheid

Wij zijn Spectrum ‘mede’werkers. Iedereen is verantwoordelijk voor de goede samenwerking én het succes van zijn collega’s

Onze cliënten zijn volwassenen

Bij elke beslissing hoort een ‘waarom’. Wijzigingen worden doorgevoerd na een grondige evaluatie en/of als er zich nieuwe elementen aandienen

Elke medewerker bouwt mee aan de organisatie. En doet dit vanuit de eigen functie en met gebruik van zijn talenten

Procedures vervangen geen verantwoordelijkheid. Procedures zijn er om de werking te ondersteunen en te verbeteren

Met privé informatie over cliënten en personeel wordt zorgvuldig omgegaan en deze blijft binnen Spectrum

Informatie is haalbaar en draagbaar. Het verschil tussen nice to know en  need to know

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek, de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.