× Search

Spectrum vzw & Monnikenheide 

Wat als Spectrum vzw de krachten zou bundelen  met een andere voorziening?

Dan zouden we de dienstverlening nog beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsvragen van mensen met een beperking. Dan zouden we beter toegerust zijn om het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering optimaal toe te passen. Dan zouden we een sterke partner zijn in de regio, met een optimale schaalgrootte in functie van professionalisering, kwaliteit en financiële stabiliteit. Dan zouden de cliënten een ruimer aanbod hebben in een bredere regio: een gevarieerd woonaanbod, meer dagateliers op verschillende locaties, een uitgebreider sociaal netwerk,… de huidige kwaliteitsvolle zorgen blijven uiteraard gegarandeerd.

Monnikenheide uit Zoersel lijkt ons de uitgelezen partner, want Spectrum en Monnikenheide delen een zelfde visie, waarden en doelgroep. In de praktijk werkten we ook al samen. Meerdere cliënten hebben een band met beide voorzieningen. Beide zorgorganisaties zien opportuniteiten om de werking in de regio Voor- en Noorderkempen verder uit te bouwen.

Daarom kiezen beide zorgvoorzieningen ervoor om hun krachten te bundelen in één organisatie. Bij een goed verloop van de voorbereidende gesprekken, zal de samenwerking leiden tot een fusie op 1 januari 2020. De fusie zal voor Spectrum vzw tegelijk ook een integratie in vzw Emmaüs inhouden.

Hou zeker onze website en Facebookpagina in het oog voor verdere updates.

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek, de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.