× Search

Missie

Spectrum vzw biedt professionele dienstverlening aan volwassen personen met een verstandelijke beperking in de regio Noorderkempen. 

Bij het ondersteunen van onze cliënten is de kwaliteit van leven bepalend. De ondersteuning is gericht op de zelfontplooiing van de cliënt en van zijn netwerk.

De cliënt staat te allen tijde centraal. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk inclusief te werken in het netwerk en in de maatschappij.

Waarden

 • Samenwerken: met open blik en gericht op verbinding
 • Perspectief op de toekomst
 • Empowerment: verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de persoon zelf
 • Cliëntgerichtheid: onze cliënten zijn volwassenen
 • Transparante communicatie
 • Respect en privacy
 • Uniciteit: elke persoon is uniek
 • Mee-maken en mee-beleven

Kernkwaliteiten

 • Warm en geborgen
 • Respect voor uniciteit
 • open kijk naar EN samenwerken met de context en de maatschappij

Ambitieus project

Meewerken aan een interlokaal zorgnetwerk voor alle doelgroepen met een zorgnood

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek, de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.