× Search

Persoonsvolgende Financiering

Iedereen heeft recht om zijn ondersteuning te organiseren zoals hij dat zelf wil. En die ondersteuning zal er niet voor iedereen hetzelfde uitzien.

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering wordt de financiering meer vraaggestuurd gemaakt. De ambitie is om zorggarantie te bieden voor de personen met de grootste ondersteuningsnood.

Om dat te realiseren werd de rechtstreeks toegankelijke hulp stelselmatig uitgebreid en het zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget) (opent nieuw venster) als eerste trap van de persoonsvolgende financiering geïnstalleerd. Die acties stellen de personen met een handicap en hun omgeving in staat om zorg en ondersteuning laagdrempelig te organiseren, zonder dat ze onmiddellijk en noodzakelijk beroep moeten doen op intensieve zorg en ondersteuning.

Personen voor wie dat eerste ontoereikend is, kunnen via het persoonsvolgend budget (tweede trap van de persoonsvolgende financiering) toegang krijgen tot de meer intensieve vormen van handicapspecifieke ondersteuning.

Voor vragen wat Spectrum voor je kan betekenen kan je steeds bellen naar het nummer 03/270 09 19 of mail: patricia.bossaaers@spectrumvzw.be

 

Lees meer

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek, de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.