× Search

Dagwerking voor personen met een handicap in Essen

Sinds 2017 heeft Vzw Spectrum een dagwerking voor personen met een handicap in Essen. Een twintigtal personen uit de brede regio Essen kunnen er terecht. Zo kunnen ze dicht bij huis aan dagactiviteiten deelnemen.

De werking in Essen is gelegen in de Nieuwstraat 49. Die locatie is centraal gelegen en vlak bij winkels, het dienstencentrum, woonzorgcentrum De Bijster en andere diensten.

De ligging zorgt ervoor dat het team echt inclusief kan werken.  Ervaren begeleiders bieden de bezoekers van de dagwerking zoveel mogelijk activiteiten in de buurt aan. Dat gaat over werken op een boerderij, in winkels of bedrijven, in het dienstencentrum of bij mensen in de buurt. Daarnaast zijn er activiteiten in het huis zelf  voor de deelnemers waarvoor extern ‘werk’ moeilijk is. De dagwerking biedt zorg op maat.

 

ACTIVITEITENKALENDER

DEEL JE VERHAAL OP

'DE SCHELP' ONS ZORGNETWERK NOORDERKEMPEN

De Schelp Zorgnetwerk Noorderkempen vormt samen met het Revalidatiecentrum, de scholen voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek, de zorginstellingen van het Spectrum, een netwerk van instellingen, dat opkomt voor personen met een beperking in de Noorderkempen. Doel is: nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te beheren, de onderlinge samenhang en de interne communicatie te bevorderen, de gemeenschappelijke initiatieven van de drie organisaties te ondersteunen en te stimuleren, de relaties met de lokale besturen te onderhouden.